Tuesday, October 25, 2016

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12:  Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954

1. Âm mưu của địch:
-                Trong tình thế kế hoạch Nava bước  đầu bị phá sản, Pháp- Mỹ đã tâp trung xây dựng ĐBP thành 1 pháo đài không thể nào công phá được nhằm thu hút lực lượng ta vào đây để tiêu diệt. ĐBP trở thành khâu chính của kế hoạch Nava.
-Lực lượng của địch ở đây khá mạnh 16.200 tên đủ các binh chủng và phương tiện chiến tranh hiện đại được bố trí thành 1 hệ thống phòng ngự mạnh gồm 49 cứ điểm chia thành 3 phân khu: phân khu Bắc, phân khu trung tâm Mường Thanh và phân khu nam Hồng Cúm.


2.Chủ trương của ta:
- Chọn ĐBP làm điểm quyết chiến chiến lược. Kiên quyết tiêu diệt tập đoàn cứ điểm ĐBP, đập tan kế hoạch Nava.
- Phương châm tác chiến:  từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc thắng.
- Tích cực chuẩn bị với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến tất cả để đánh thắng địch”.
- Ta huy động 261.464 dân công, vận chuyển hàng vạn tấn lương thực. Bạt núi, đào đắp hàng trăm km đường để vận chuyển vũ khí, đào đắp hàng trăm km đường hầm ôm chặt ĐBP, bộ đội từ các hướng hành quân về thắt chặt vòng vây ĐBP.

3.  Diễn biến:
-             Đợt 1 (13-3 đến 17-3): đánh phân khu bắc, cứ điểm Him Lam, diệt 2000 tên, phá hủy 26 máy bay, bao vây Mường Thanh và Hồng Cúm.
-                Đợt 2 (30-3 đến 26-4): đánh khu đông Mường Thanh, những trận ác liệt ở đồi A1,C1,E1 khép chặt vòng vây khu trung tâm. Địch lâm vào tình thế vô cùng nguy khốn.
-                Đợt 3(1-5 đến 7-3) : tiêu diệt khu trung tâm Mường Thanh và Hồng Cúm
-                16 giờ 45 phút ngày 6-5 : Lệnh tổng công kích vào các cứ điểm còn lại ở ĐBP.
-                17 giờ 30 phút ngày 7-5-1954 : bắt sống  tướng Đờ Cátơri và toàn bộ Bộ tham mưu của địch.
- Chiến dịch toàn thắng.

      4. Kết quả:
        Sau 56 ngày đêm chiến đấu liên quân ta toàn thắng.
      -Ta tiêu diệt 16000 tên địch, hạ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ.
-                Giải phóng được nhiều vùng đất đai rộng lớn.
-                Dập tan kế hoạch Nava và mưu đồ chiến lược của Pháp, Mỹ

5.Ý nghĩa

a.Trong nước:
- Đây là chiến thắng oanh liệt nhất của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp và bọn can thiệp Mỹ.
- Thể hiện cao độ tinh thần quyết chiến, quyết thắng, chủ nghĩa anh hùng CM của toàn dân ta.
- Góp phần quyết định vào thắng lợi cảu hội nghị Giơnevơ về Đông Dương.
- Được ghi vào lịch sử dân tộc như 1 Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của thế kỉ 20.

b.Thế  giới :
-Làm nức lòng nhân dân thế giới, làm lung lay tan rã hệ thống thuộc địa của CNTD

-Chứng minh chân lí thời đại: trong điều kiện thế giới ngày nay, 1 dân tộc dù nhỏ, khi đã đoàn kết đứng lên, theo đường lối đứng đắn, kiên quyết chiến đấu cho lực lượng hoà bình thì sẽ chiến thắng quân xâm lược của bọn đế quốc hung hãn nhất.

No comments:

Post a Comment