Tuesday, October 25, 2016

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12: Cuộc tiến công chiến lược đông Xuân 1953-1954

NỘI DUNG ÔN THI MÔN LỊCH SỬ 12:  Cuộc tiến công chiến lược đông Xuân 1953-1954

1.Âm mưu của địch:
-Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của Pháp bước sang năm thứ 8, đã gây cho pháp nhiều thiệt hại nặng nề.
-Tổng số quân địch bị bắt và bị giết 39 vạn. Vùng chiếm đóng ngày càng bị thu hẹp, chi phí chiến tranh tăng vụt. Chính phủ Pháp lập nên đổ xuống nhiều lần, ngày càng lệ thuộc Mĩ.
-Được Mĩ tiếp tục giúp, Pháp tập trung cố gắng để thực hiện kế hoạch NaVa (trong 18 tháng) hòng giành thắng lợi và buộc ta phải đều đình theo những điều kiện có lợi cho chúng.
-Chúng tập trung lực lượng cơ động mạnh nhất để tiến hành tấn công chiến lược.


2.Chủ trương kế hoạch của ta:
 Bước vào hè 1953, cục diện chiến trường VN biến đổi có lợi cho ta về mọi mặt. Ta đề ra chủ trương đối phó như sau:
- Tập trung lực lượng tấn công vào những hướng quan trọng mà địch tương đối yếu để tiêu diệt thêm sinh lực của địch, giải phóng thêm đất đai.
- Chủ động phân tán lượng địch, tạo điều kiện tiêu diệt chúng và phân tán chúng bắt buộc theo hướng của ta.
- Phương châm tác chiến: “ Trường kì kháng chiến, tự lực cánh sinh… đánh ăn chắc, tiến ăn chắc…”

3. Diễn biến:
-              Pháp tập trung 44 tiểu đoàn cơ động ở đồng bằng Bắc Bộ tiến hành càn quét, cho quân nhảy dù  tập kích Lạng Sơn. Ta chủ  động mở 1 loạt các  chiến dịch   để  phân  tán  lực lượng  địch.
- Chủ lực ta tiến lên Tây Bắc, Pháp vội nhảy dù xuống ĐBP. Quân ta giải phóng được Lai Châu và ĐBP, Pháp vội điều quân tăng cường cho ĐBP, ĐBP trở thành quân thứ 2 của Pháp.
- Chiến dịch Trung Lào: phối hợp với quân giải phóng Pathet Lào ta giải phóng được Thà Khẹt, vây Sênô, buộc địch phải tăng cường cho Sênô ( nơi tập trung quân thứ 3 của Pháp).
- Chiến dịch Tây Nguyên :đầu 1954 ta tấn công TN, giải phóng thị xã KonTum vây Plâyku. Pháp phải tăng cường cho Tây Nam TN ( trở thành nơi tập trung quân thứ 4 của Pháp)
- Chiến dịch Thượng Lào: Lực lượng Lào- Việt giải phóng được PhongSalì, vây LuôngphaBăng, Pháp phải tăng cho LuôngPhaBăng( nơi tập trung quân thứ 5 của pháp)

Kết quả: Như vậy khối cơ động mà Nava định tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ đã bị ta chủ động phân tán thành 5 nơi, ĐBP bị cô lập. Kế hoạch Nava bước đầu bị phá sản.


No comments:

Post a Comment